Jeftino i svjetli


Srijeda, 2. listopada 2013.

Nakon dugih 12 godina od postavljenog zahtjeva tadašnjem gradonačelniku za uređenje javne rasvjete u Ulici Miroslava Krleže, gospodin Franjo Šiptar konačno je dočekao da njegovo dvoje unuka budu sigurni kada se noću kreću do kuće. Spoj Međašne i Ulice M. Krleže do sada je bio jedini dio Grada koji nije bio pokriven javnom rasvjetom. Nakon što je prije mjesec dana ponovno postavio zahtjev za rješavanje ovog problema, gradonačelnik je obećao riješiti problem rasvjete, te je u suradnji s javnim radovima postavljen rasvjetni stup kojeg je Grad imao u svojem vlasništvu, tako da je sa minimalnim sredstvima nakon punih 12 godina od prvog obraćanja u gradsku upravu udovoljeno zahtjevu obitelji Šiptar.

Zadovoljni Franjo Šiptar zahvalio se gradonačelniku Željku Lackoviću i svim radnicima s javnih radova.