Karavana prijateljstva u Đurđevcu


Petak, 23. lipnja 2017.

Tradicionalna biciklistička karavana u organizaciji Saveza hrvatskih društava u Sloveniji, koja spaja Vukovar i Ljubljanu te mnoge gradove na svojem putu i ove godine imala je Đurđevac za kraj etape i svoje odmorište.

Put hrvatsko - slovenskog prijateljstva već je dugi niz godina dobro znana trasa, uvedena u godišnji kalendar događanja i kalendar srca. Put koji povezuje dva grada, Ljubljanu i Vukovar, dva naroda, hrvatski i slovenski, ali i sve nas na tom putu. Cilj karavane je prisjetiti se tragedije rata i stradanja grada Vukovara, kako se takvo nešto nikada ne bi ponovilo. Projekt je tradicionalna manifestacija prijateljske suradnje dviju država, u prigodama Dana državnosti obiju država. Taj događaj ostavio je duboke korijene i potaknuo pozitivna raspoloženja ljudi koji žive na obje strane granice i stoga zaslužuje veliko poštovanje i pozornost.

Put prijateljstva između ostaloga promiče i biciklizam, sport, zdrav život i nadasve prijateljstvo, koje za nas đurđevčane, uvijek predstavlja priliku da ponovno sretnemo već neke dobro znane prijatelje. Također je to prilika da se razmijene iskustva sada nam zajedničke Europske sudbine, te da se pokuša biti dobar domaćin. Taj susret svake godine postaje kontrolna točka koja pokazuje napredak grada Đurđevca. Ovo je ujedno bila prilika da Đurđevac pokaže sve što nudi i da pokaže svoju kulturnu, turističku i gospodarsku ponudu i trendove.

Foto: Zdravko Dragica