Kava s gradonačelnikom – 10. listopada


Četvrtak, 2. listopada 2014.

Obavještavaju se građani da će se gradonačelnik Grada Đurđevca u petak, 10. listopada u vremenu od 9:00 do 12:00 sati družiti s građanima.

Mole se građani koji žele osigurati svoje prisustvo na druženju da svoj dolazak najave u Gradskoj upravi na broj telefona 811-052 ili putem e-maila: grad@djurdjevac.hr, a ukoliko se želi raspravljati o određenoj stručnoj temi moli se prethodna najava teme, kako bi se pripremili materijali i pozvao resorni pročelnik.