Keko eko – predstava za djecu


Ponedjeljak, 24. travnja 2017.

U dječjem vrtiću Maslačak u ponedjeljak održala se ekološko lutkarska predstava Produkcije Z  pod nazivom Keko Eko. Djeca su upoznala Smetlara Keka i njegove prijatelje Marinu, Antu i Peru.

Cilj predstave bio je podizanja ekološke svijesti kod djece, uključivanje i motiviranje djece za brigu o okolišu unutar vrtića, ali i izvan vrtića, kao i poticanje pozitivnih navika u postupanju s otpadom. Predstavom se obilježio i Dan planeta Zemlje.