Klub žena njeguje pomalo zaboravljenu tradiciju: održana radionica oslikavanja svile


Utorak, 2. listopada 2018.

Povodom obilježavanja 12. Tjedna cjeloživotnog učenja u Gradskoj knjižnici Đurđevac održana je radionica oslikavanja svile koju je vodila Katica Blažok.

Na radionici su sudjelovale članice Udruge Klub žena Đurđevac njegujući tradiciju svilarstva koja u Đurđevcu seže u 19. stoljeće. Tehnikama oslikavanja, bojama, materijalom i ljubavi prema zavičaju nastala su jedinstvena umjetnička djela sa željom očuvanja kulturnog identiteta.

Podsjećamo da je na inicijativu članica Mjesnog odbora Peski, a u suradnji s Gradom Đurđevcom i Komunalnim uslugama posađen drvored dudovih stabla u sadašnjoj Tratinskoj ulici, izvorno ulici koja se prije toga zvala Dudara, a nalazi se u kvartu Peski u Đurđevcu.

Ulica i ime ulice Dudara potječe iz 19. stoljeća kad je u njoj bio zasađen drvored duda. Lišćem tih duda hranile su se  gusjenice dudovog svilca i iz njihovih čahura izvlačile najfinije niti čiste prirodne svile. Prema informaciji koja se prenosila od mještana koji su se bavili tim poslom uzgoj dudovog svilca i cijela proizvodnja svilene niti odvijala se u prostorijama Starog grada.

Smatrajući da samo ona zajednica koja poštuje, voli i održava svoje tradicije ima šanse za očuvanje identiteta u velikoj poplavi globalizacije, u Đurđevcu se mala ženska skupina ponovno okreće svili i osniva svoju udrugu Klub žena. Ne više u smislu manufakture i proizvodnje već kao gotovom materijalu pogodnom za umjetnički izričaj.

Oslikana svila već se sada mogže kupiti u suvenirnici Muzeja Grada Đurđevca, a uskoro će se moći nabaviti u Poslovnom centru i još nekim lokacijama.