Komunalne usluge organiziraju odvoz granja


Utorak, 14. ožujka 2017.

U sklopu proljetnog čišćenja gradskih prostora i đurđevačkih okućnica, Komunalne usluge već tradicionalno u ožujku organiziraju odvoz granja.

Odvoz će se vršiti od 22. ožujka do 4. travnja prema sljedećem rasporedu: 

  • 22.03. SRIJEDA - Đurđevac
  • 23.03. ČETVRTAK - Severovci, Grkine, Sveta Ana, Mičetinac, Čepelovac, Budrovac, Sirova i Suha Katalena
  • 24.03. PETAK- Kalinovac, Batinske i Molvice
  • 27.03. PONEDJELJAK - Podravske Sesvete, Mekiš i Draganci

Odvoz će se vršiti prema prijavi  na telefon 048/812-304 do dana odvoza.

Granje je potrebno odložiti prema rasporedu najkasnije do 07:00 sati na dan odvoza, na javnu površinu izvan dvorišta, na pristupačno mjesto za teretna vozila tako da ne ometa odvijanje prometa. Molimo građane da granje povežu u manje snopove, odnosno u svežnjeve, jer ga u protivnom Komunalne usluge neće odvoziti.  prijaviti pozivom na telefon 812-304 do dana odvoza ili osobno na adresi Radnička cesta 61.