Komunalije stvaraju uvjete za vodoopskrbno središte


Četvrtak, 1. listopada 2015.

Komunalije su organizirale predstavljanje provedenih aktivnosti u sklopu projekta pripreme projektnog prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete. Projekt je vrijedan 5,7 milijuna kuna, a Europska unija ga sufinancira s 85 posto sredstava odnosno s 4,9 milijuna kuna. Kroz projekt će se izraditi sva potrebna projektno-tehnička dokumentacija uključujući i pripremu obrasca prijave na sredstva iz kohezijskog fonda Europske unije, što znači da će se kroz ovaj projekt stvoriti preduvjeti za osiguravanje financijskih sredstava za cjelovitu izgradnju vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete. Do lipnja 2016.godine bit će izrađena potrebna dokumentacija, a dosad su izrađene studije izvedivosti s analizom troškova i koristiti.

Gradonačelnik Željko Lacković istaknuo je da će provođenje ovog projekta, uz izgradnju novog vodocrpilišta koja je u tijeku i bogatstvo zaliha pitke vode, omogućiti da upravo Đurđevac bude vodoopskrbno središte za našu i Bjelovarsko – bilogorsku županiju.