Komunalna naknada


Ponedjeljak, 2. prosinca 2013.

Gradsko vijeće Grada Đurđevca nije prihvatilo prijedlog gradonačelnika da se umjesto dosadašnje dvije zone na području Grada i jedne za područja prigradskih naselja uvede sustav obračuna komunalne naknade kroz jedinstvenu I. zonu koja bi obuhvaćala sam grad Đurđevac i II. zonu u koju bi ulazila sva prigradska naselja.

Gradonačelnik je ovakav prijedlog obrazložio željom da se uvede minimalni standard u komunalnoj infrastrukturi, a koji bi značio izgradnju pješačko-biciklističkih staza na cjelokupnom području Grada i prigradskih naselja, izgradnja dječjih igrališta i sportskih sadržaja, te izgradnju prostora namijenjenih sahrani pokojnika na području Svete Ane i Mičetinca. Namjera je bila kroz naredne 4 godine dovršiti cjelokupnu infrastrukturu minimalnog standarda izgradnjom od periferije prema centru, tako da bi se prvo uređivali udaljeniji dijelovi Grada.

Unatoč činjenici da bi predložena promjena zona imala za posljedicu poskupljenje komunalne naknade za 0,08 - 0,12 lipa po kvadratnom metru površine, odnosno 8,00 do 12,00 kuna mjesečno za kuću od 100 kvadrata, ovakav prijedlog nije prošao radi protivljenja Kluba vijećnika SDP-HNS-HSU i Kluba vijećnika HDZ-a.

Ne podržavanjem prijedloga gradonačelnika došle su u pitanje investicije planirane u Proračunu za 2014. godinu, te je potrebno pronaći novi način financiranja uređenja Društvenih domova u Svetoj Ani i Mičetincu, te planiranu izgradnju dječjih igrališta i pješačko-biciklističkih staza planiranih u 2014. godini, jer su ovi projekti planirani za financiranje upravo iz namjenskih sredstava komunalne naknade. Ukoliko se ne iznađe novi izvor prihoda predviđeni radovi izvest će se u smanjenom obimu prema principu prioriteta.