Komunalni doprinos


Ponedjeljak, 2. prosinca 2013.

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na osnovu prijedloga Odbora za komunalno i vodno gospodarstvo, a s ciljem uređivanja prava na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa prilikom izgradnje građevina namjenjenih proizvodnoj djelatnosti i novom zapošljavanju, te prilikom legalizacije građevina.

Odlukom je utvrđeno da investitor koji nije izgradio građevinu sukladno projektu, odnosno građevinskoj dozvoli gubi pravo na djelomično oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa, te je pojašnjeno da pravo na djelomično oslobođenje u visini od 50% prilikom legalizacije nezakonito izgrađenih objekata  može ostvariti samo fizička,a ne pravna osoba, kako se ne bi na taj način narušavala gospodarska tržišna utakmica.