Koncert tradicionalnih božićnih pjesama


Srijeda, 28. prosinca 2016.

U petak, 30. prosinca u 19 sati u Župnoj Crkvi sv. Jurja u  Đurđevcu održati će se koncert tradicionalnih božićnih pjesama.

Uz tradicionalne božićne običaje, posebno mjesto u narodnoj kulturi zauzimaju pučke božićne pjesme. Obzirom na način pjevanja u pojedinim crkvenim zajednicama, neke su se postupno promijenile, odmakle od izvora i poprimile značajke lokalnog izraza utemeljenog na glazbenoj tradiciji pojedinog područja ili lokaliteta.

Ovaj koncert samo je jedan mali dio bogatog tradicijskog glazbenog nasljeđa kojim se želi dočarati ugođaj Božića kako su ga baštinili naši preci u različitim hrvatskim krajevima i mjestima gdje žive Hrvati.

Nastupaju: Ženski vokalni sastav Đurđevčice, ŽVS Katarine, Tamburaški sastav KUD-a Petar Preradović i folklorni i tamburaški zbor KUD-a Preporod iz Dugoga Sela.