Konstituiran Savjet mladih Grada Đurđevca


Srijeda, 28. veljače 2018.

Jučer je u Gradskoj knjižnici Đurđevac održana prva, konstituirajuća sjednica  Savjeta mladih Grda Đurđevca na kojoj je za predsjednika izabran Matija Bažulić, dok je za njegovu zamjenicu izabrana Emira Čilić.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Đurđevca Željko Lacković, koji je predsjedavao konstituirajućom sjednicom Savjeta mladih, čestitao je svim izabranim članovima, te je istaknuo kako očekuje da upravo članovi Savjeta mladih budu ti koji će promišljati o tome kako sadržajno obogatiti život mladih u Đurđevcu te da će u svojim zamislima i inicijativama imati svu podršku Grada i gradskih stručnih službi.

Razgovarali su i o mogućnosti prijava sadržaja interesantnih za mlade na raspisane natječaje, te uključivanja mladih u kreiranje programa za gradske manifestacije, u organizaciju predstava, tribina i drugih programa.

Članovi Savjeta mladih su:

  1. Matija Bažulić, predsjednik,
  2. Emira Čilić, zamjenica predsjednika,
  3. Mirjam Markač, članica,
  4. Anita Giba, članica,
  5. Natalija Miletić, članica.

Zamjenici članova su: Matija Šantek, Jelena Fusić, Nikolina Petrić Vranić, Ivana Miletić i Ivana Pavlović.

Članovi Savjeta mladih sada imaju za zadatak izraditi Program rada Savjeta za narednu godinu, a kako bi mogli svojim djelovanjem promicati i zagovarati prava, potrebe i interese mladih u gradu Đurđevcu, članovi Savjeta mladih dobili su mail adresu: savjet.mladih@djurdjevac.hr kako bi stalno bili dostupni za prijedloge.