Koordinacija o rebalansu


Petak, 6. rujna 2013.

Gradonačelnik Željko Lacković održao je, u utorak 3. rujna 2013. godine, sastanak s čelnicima političkih stranaka koje sudjeluju u radu Gradskog vijeća Grada Đurđevca. Sastanku su bili nazočni predsjednica SDP-a Đurđevac Milica Fuček, predsjednik HDZ-a Đurđevac Vlado Rep, predsjednik HNS-a Đurđevac Ivan Hodić te predsjednik HSU-a Stjepan Lerinc. Na sastanku se raspravljalo o predstojećem rebalansu Proračuna te mogućnosti za njegovo uravnoteženje. Gradonačelnik Željko Lacković upoznao je prisutne s financijskih stanjem Proračuna Grada Đurđevca koji je opterećen minusom i nepodmirenim obvezama iz prethodnih godina. Od preuzimanja vlasti do sada, nova gradska vlast izvršila je brojne uštede, no zbog uravnoteženja proračuna kao jedino realno rješenja predložio je prodaju hostela u Prvić Luci. Političke opcije predložile su utvrđivanje popisa sve raspoložive gradske imovine radi prodaje i namicanja potrebnih sredstava prije nego što bi se prodavao hostel u Prvić Luci. Zaključeno je da Grad Đurđevac nema financijskog potencijala ni zakonskih mogućnosti za daljnje kreditno zaduženje, tako da je prihodovnu stranu moguće povećati ili prodajom imovine ili eventualnim donacijama. Gradonačelnik je naglasio da nevoljko pristupa i samom prijedlogu prodaje gradskog odmarališta, ali da će to biti vjerovatno jedino rješenje zbog financijske situacije uzrokovane neodgovornim upravljanjem Gradom u protekle 4 godine, te da je spreman prihvatiti svako predloženo rješenje kojim bi se izbjegla prodaja. Čelnici političkih stranaka podržali su održavanje ovakvih sastanaka u cilju što bolje pripreme sjednica Gradskog vijeća i zatražili dostavu pismenih materijala prijedloga rebalansa Proračuna radi predlaganja drukčijih rješenja.