Kreativna prometna radionica


Petak, 12. kolovoza 2016.

Ivanka Vusić i Ivan Premec djelatnici Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa PU Koprivničko - križevačke županije održali su kreativnu prometnu radionicu za djecu polaznike Ljeta u knjižnici 2016. Gradske knjižnice Đurđevac.

Djeci kao najmlađim sudionicima u prometu, objašnjeno je sigurno sudjelovanje u prometu kao pješacima, vozačima bicikala i putnicima u automobilma. Naglašeno je korištenje biciklističke kacige, sigurnosnog pojasa, reflektirajućih prsluka i svjetlećih elemenata, kretanje nogostupima i pješačkim prijelazima i prelaženje preko željezničke pruge.

U kreativnom dijelu djeca su izradila slikovnicu na temu sigurnog sudjelovanja u prometu koja se može vidjeti na dječjem odjelu. Na kraju radionice svim prisutnima, voditelji radionice podijelili su straničnike i rasporede za novu školsku godinu.