Kreativne radionice u vrtiću Maslačku: učenje geometrijskih likova


Petak, 22. ožujka 2019.

U predškolskoj dobi je važno sustavno razvijati predmatematičke vještine – kroz igru i aktivnosti s konkretnim materijalima kako bi djeca razvila pozitivan stav prema matematici te kao preduvjet za kasnije usvajanje matematike u školi.

Tako su u Dječjem vrtiću Maslačak u vrtićkoj skupini Sovice krenuli s upoznavanjem geometrijskih likova. Odgojiteljice su djeci čitale slikovnice na tu temu, djeca su pronalazila sličnosti i razlike među likovima, tražila predmete u tim oblicima, crtala i rezala oblike te prema tome izrađivali svoj lik i životinje. Kako interes nije prestajao, aktivnosti su nastavljene u tom smjeru te su plastelinom radili likove prema obliku, pleli vunom po rubovima geometrijskih likova te pomoću plastičnih geometrijskih likova gradili kućice i nastambe.