Članovi Borika položili ispite za pojaseve


Utorak, 6. listopada 2015.

Taekwondo klub Borik organizirao je za svoje članove polaganje ispita za pojaseve, a ispitivač je bio Tihomir Horvath. Ispite su uspješno položili Leonardo Ban za viši bijeli pojas, Monika Majnović, Mihael Lodeta, Ivan Marijanović, Marta Globan i Borna Zglavnik za žuti pojas, Robert Mijić za viši zeleni pojas te Toni Stjepan Baltić za viši crveni pojas.