Članovi “Preradovića” polaze stručne seminare


Utorak, 10. studenoga 2009.

Nedavno je u Koprivnici  održan dvodnevni seminar za stručno usavršavanje voditelja i koreografa folklornih ansambala te voditelja tambura. Organizator je bila Zajednica Kulturno umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Hrvatskim saborom kulture. Seminar je održan OŠ Antun Nemčić Gostovinski u Koprivnici. Za  tambure i orkestralno sviranje bio je zadužen Dražen Varga, za plesnu kulturu Andrija Ivančan, a za pjevanje i korepeticiju Kristina Benko Markovica. Ove godine su polaznici učili pjesme i plesove Međimurja i Hrvatskog Zagorja.   Na seminaru je prisustvovalo 70- tak članova iz društava naše županije: KPD ''Seljačka sloga''-Đelekovec, KUD Prugovac, HPD ''Ferdo Rusan''-Virje, DIF Koprivnički Ivanec, KUD ''Grgur Karlovčan''-Kalinovac, KUD ''Stjepan''.Veliki Raven, KUD ''Rudar'' –Glogovac, KUD ''Petar Preradović''-Đurđevac, KUD ''Zrin'' – Legrad, KUD ''Stari graničar''-Cirkvena, KUD ''Kalnik'', KUD ''Prigorje''-Križevci, KUD''Križevci'', FA OŠ ''A.N.Gostovinski'', KUD ''Prigorec''-Sveti Petar Orehovec, FSUŽ-Koprivnički Bregi, KUD ''Tomislav''-Sveti Ivan Žabno, KUD ''Koprivnica''-Koprivnica. I ove godine je veliki broj članova Preradovića prisustvovalo seminaru: Marijana Maričić, Maja Turbelija, Luka Rep, Marina Balala, Kristina Škurdija i Maja Palić.