Danas i sutra temeljito o LAG-u Podravina


Ponedjeljak, 25. veljače 2013.

Danas će se u 19 sati u prostorima Općine Kalinovac održati treća po redu sjednica Upravnog odbora, a sutra u 19 sati u  Društvenom domu u Kalinovcu, prva redovna godišnja Skupština LAG-a Podravina. - Na sjednicama će se razmatrati nacrt Lokalne razvojne strategije LAG-a „PODRAVINA" za razdoblje 2013. i 2014. godine.     Izradu Lokalne razvojne strategije koordinirala je PORA - Razvojna agencija Podravine i Prigorja, a u procesu izrade održano je ukupno 9 radionica s predstavnicima javnog, gospodarskog i civilnog sektora. Na radionicama su sudionici raspravljali o sadašnjem stanju na području LAG-a kroz SWOT analizu, odnosno analizu prednosti, slabosti, prilika i prijetnji, zatim su zajednički utvrđivali viziju razvoja LAG područja, te ciljeve i mjere koji trebaju dovesti do ostvarenja te vizije. Sva tri sektora pokazala su izniman interes za izradu ovog važnog strateškog dokumenta tako da je na radionicama sudjelovalo više od 150 sudionika, pojasnila je Silvija Lukačin, tajnica LAG-a Podravina i dodala da je prihvaćanje Lokalne razvojne strategije od strane Skupštine LAG-a „Podravina" jedan je od osnovnih preduvjeta za prijavu LAG-a na natječaj za Mjeru 202 - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa, koji će prema najavama Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanje u poljoprivredi biti otvoren od 01. ožujka do 01. travnja 2013. godine. Na dnevnom redu Skupštine je i izmjena Statuta LAG-a „Podravina" obzirom da su nakon Osnivačke skupštine koja je održana 15. listopada 2012. godine LAG-u pristupile nove članice. Skupština će razmatrati i Izvješće o radu LAG-a „PODRAVINA" za 2012. godinu i Plan rada za 2013. godinu, najavila je tajnica LAG-a Silvija Lukačin.