Danas počinje 10. Kongres hrvatskih esperantista


Petak, 22. lipnja 2012.

Skupštinom Hrvatskog saveza za esperanto, danas u Koprivnici počinje 10. Kongres hrvatskih esperantista. Na Kongresu se očekuje dolazak više od 150 esperantista iz Hrvatske, te Europe i SAD za koje su organizatori i domaćini pripremili vrlo sadržajan program. Danas nas čekaju razna predavanja i predstavljanja knjiga, pa i knjige pjesama našega Zdravka Seleša "Songoj kaj ombroj".     Večeras će biti i  koncert talijanskog glazbenika Manuela, te  prijateljsko veče sudionika Kongresa i susret brigadira esperantskih radnih briga. Sutra je službeno otvorenje Kongresa s kulturnim programom, a potom je predviđeno uručenje pisma gradonačelnika Kapošvara gradonačelnici Koprivnice Vesni Želježnjak. Nakon toga će biti proglašenje “Nagrade Neven” i dati počast preminuloj esperantskoj glumici Vidi Jerman, i tako redom, najvljuje događanja na Kongresu jedan od domaćina i organizatora Josip Pleadin, tajnik Esperantskog društva Đurđevac. Za sudionike je uz to organiziran u subotu i kongresni izlet. Tako ćemo prvo svečano otkriti spomen-ploču Iliji Puhalu u Koprivničkim Bregiama, potom razgledati Galeriju naivne umjetnosti u Hlebinama, a već u 20,00 biti u Đurđevcu na  “Picokijadi.” Naš konačni i završni cilj je zajedničko gledanje scenske vizija “Legende o Picokima”, pojasnio je J. Pleadin organizaciju 10. Kongresa hrvatskih esperantista baš za vrijeme Picokijade.