DRAVSKI ČON’ ĐURĐEVCU I NJEGOVOJ TURISTIČKOJ ZAJEDNICI


Petak, 29. veljače 2008.

Uz Ministarstvo turizma, Hrvatske vode, Koprivničko-križevačku županiju, županijsku Turističku zajednicu, Grad Koprivnicu i druge, godišnje priznanje Dokumentacijskog centra 'Drava', 'Dravski čon', dobili su i Grad Đurđevac i njegova Turistička zajednica. Đurđevačkom gradonačelniku Mladenu Roštanu i predsjedniku Turističke zajednice Marijanu Ružmanu priznanje za suradnju, te potporu u realizaciji projekata na dokumentiranju i promicanju prirodnih ljepota i destinacija toga kraja predao je tajnik Dokumentacijskoga centra Zlatko Moškon. Domaćini su izrazili zadovoljstvo s dosadašnjom suradnjom, posebno s prezentacijom Picokijade u časopisu Croatia Airlinesa, đurđevačkim kalendarom i drugim projektima u kojima je Grad Picoka u središtu pozornosti objektiva autora Drava dokumentacijskog centra. Dogovorena je i daljnja suradnja, posebno tijekom jubilarne, 40. Picokijade.   (Radio Koprivnica)