Đurđevac dobio i nove članove vijeća mjesnih odbora


Utorak, 21. svibnja 2013.

Uz izbor župana i vijećnika Županijske skupštine, te gradonačelnika Đurđevca i članova đurđevačkog Gradskog vijeća, Đurđevčani su u nedjelju birali i svoje predstavnike u vijećima mjesnih odbora. Na tim je izborima SDP i njegovi koalicijski partneri HNS i HSU polučio bolje rezultate nego za Gradsko vijeće.       U Severovcima, Svetoj Ani i Grkinama su apsolutni pobjednici, jer su jedini ponudili kandidate za izbor, a većinu su dobili u MO Centar i Peski, te u Čepelovcu. HDZ ima većinu članova u VMO na Ledinama, Novom selu, Mičetincu i Sirovoj Kataleni, a jednaki broj vijećnika (2) u Budrovcu. HSS ima većinu samo u MO Suhe Katalene. MO Centar: SDP, HNS, HSU 4, HDZ 2 i L-SR 1 MO Peski: SDP, HNS, HSU 4, HDZ 1, ABH 2 MO Čepelovac: SDP, HNS, HSU 4, ABH 1 MO Severovci: SDP 5 MO Sv. Ana: SDP 5 MO Grkine: SDP 5 MO Ledine: HDZ 4, SDP, HNS, HSU 3 MO Novo selo: HDZ 4, SDP; HNS, HSU 3 MO Budrovac: HDZ 2, grupa birača 2, SDP, HNS; HSU 1 MO Mičetinac: HDZ 4, SDP, HNS, HSU 1 MO Sirova Katalena: HDZ 3, SDP, HNS, HSU 2 MO Suha Katalena: HSS 4, HDZ 1