Đurđevac domaćin sjednice županijske Vatrogasne zajednice


Ponedjeljak, 15. travnja 2013.

JVP grada Đurđevca bila je domaćin prve sjednice Izvršnog odbora i Predsjedništva VZ Koprivničko-križevačke županije. Na njoj je među ostalim izvješteno o Odluci HVZ-a o dodjeli povelje i plakete s likom Mirka Kolarića. Ona će se za životno djelo ove godine dodijeliti Ivanu Greguriću iz DVD-a Molve na svečanoj sjednici Skupštine Hrvatske vatrogasne zajednice koja će se održati 3. svibnja 2013. godine u Rijeci.     U Đurđevcu se raspravljalo o pripremama za provedbu aktivnosti iz Programa Vlade RH koji je u postupku donošenja, a koje se odnosi na možebitne dislokacije vatrogasnih snaga, opreme i vozila, a prema zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika RH. Neke su aktivnosti u tijeku, rečeno je, a neke su završene uvježbavanjem u radu s helikopterima pripadnika intervencijskih vatrogasnih postrojbi iz sastava JVP-a, nakon čega slijedi pak edukacija pripadnika interventnih postrojbi DVD-a. Županijski vatrogasni zapovjednik podnio je Izvješće o poplavljenim područjima i angažiranim vatrogasnim postrojbama uz potok Koprivnicu, Bistru i Gliboki, koja se dogodila na Uskrs, 31. travnja i tom prilikom pohvalio nezamjenjivu ulogu vatrogasaca u obrani od poplava. Rečeno je da je na izgradnji zečjih nasipa na najugroženijim mjestima i ispumpavanju potopljenih podrumskih prostora sudjelovalo preko 150 vatrogasaca. Oni su pomagali i u prigradskim naseljima, a posebno u Reki, Štaglincu i Kunovec Bregu, gdje su uz pomoć čamca spašavali osobe iz poplavljene obiteljske kuće. Predsjednik VZŽ Ivan Golubić je informirao članove IO i Predsjedništva o seminaru voditelja vatrogasne mladeži koji će se održati od 12 do 14. travnja u Fažani.