Đurđevac ima sve više registriranih bicikala


Srijeda, 5. rujna 2012.

Đurđevčani su dobro primili preventivnu akciju registracije bicikala, jer je sve više bicikla u Gradu koji na najvidljivijem mjestu rame ili kotača  voze naljepnicu s tekstom „OVAJ BICIKL JE REGISTRIRAN – Policijska postaja Đurđevac“. Doista, sve je veći interes za besplatnu registraciju.       Do početka rujna imamo blizu 500 registriranih bicikala na području Grada Đurđevca i općina Kalinovac, Kloštar Podravski i Podravske Sesvete. Akciju registracije ćemo nastaviti u ovom mjesecu u općinama Virje, Molve i Novo Virje, a početkom školske godine obavit ćemo je i školarcima u svim osnovnim školama koje pokriva naša Policijska postaja, najavljuje Branko Šokec, poznati đurđevački kontakt policajac. On je dodao da je zamjećeno da do sada među ukradenim biciklima neme ni jednog s naljepnicom registracije. S naljepnicom je bicikl manje interesantan mogućem počinitelju krađe, jer policija ima sve podatke o biciklu. Zato je važno ispuniti obrazac prijave bicikla s podacima o vlasniku (ime, prezime, adresa, br. mobitela ili telefona), ali i biciklu (boja, posebni dodaci, tekstovi i njegov serijski broj). Obavezna je i njegova fotografija, rekao je B. Šokec i podsjetio da se obrasci za registarciju mogu dobiti ne samo u PP, nego kod svakog kvartovskog policajca pa i kod svakog trgovca biciklima. Uz sve to, upozorava đurđevački kvartovski policajac B. Šokec, da bi se prevenira krađa bicikala, važno je bicikl uvijek zaključavati pa i na kratko i to dobrim lokotom za fiksni predmet. Važno je također svoj bicikl zaključavati i u garažama, dvorištima, podrumima i stubištima zgrada, jer se pokazalo da je malo prepreka koje „prave majstore“ mogu osujetiti da dođu do njega.