Đurđevac nema svojeg koncesionara za sakupljanje ambalažnog otpada


Ponedjeljak, 25. srpnja 2011.

Još se ne zna tko će u Gradu Đurđevcu skupljati ambalažni otpad. Ne zna tko će taj posao obavljati ni na području naše Županije. Pristigle su četiri ponude za obavljanje djelatnosti sakupljanja ambalažnoga otpada za područje gradova i općina Koprivničko-križevačke županije. Tko će od njih dobiti koncesiju predložit će Stručno povjerenstvo za provođenje javnog postupka za dodjelu koncesije, odnosno o tome će odlučiti Županijska skupština.     Pred članovima Povjerenstva u čijem radu sudjeljuje i Marijan Štimac, županijski gospodarski pročelnik i zamjenik predsjednika đurđevačkoga GV, otvorene su ponude koje su pristigle temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije za sakupljanje ambalažnog otpada, koju je Županija objavila u „Narodnim novinama“. Koncesije se dodjeljuju za područja Đurđevca, Koprivnice i Križevaca, a otvaranju ponuda prisustvovali su i predstavnici zainteresiranih ponuditelja, a prema riječima predsjednika Stručnog povjerenstva i zamjenika župana Darka Sobote Povjerenstvo će predložiti najpovoljnijeg ponuditelja za sve tri koncesije, a konačnu odluku donosi Županijska skupština, koja će dati ovlaštenje županu da potpiše ugovor s odabranim koncesionarima. Valja također spomenuti, kao podsjećaju iz Ureda župana, da je za razdoblje od 2006. do 2011. koncesionar za područje Koprivnice bio „Komunalac“ d.o.o. iz Koprivnice, za područje Križevaca Komunalno poduzeće d.o.o. iz Križevaca, a za područje Đurđevca Sirovina trgoprerada d.o.o. iz Bjelovara. Ekonomski učinci koncesija u tom periodu iznose 2.4 milijuna kuna, a sakupljeno je 1171 tona PET ambalaže, 1860 tona staklene ambalaže i 30 tona aluminijske ambalaže.