Đurđevac sjedište Dokumentacijskog esperantskog centra


Četvrtak, 12. kolovoza 2010.

Duga tradicija, brojni znalci i činjenica da se u Đurđevcu nalazi najveća hrvatska zbirka dokumentacijskog materijala o esperantu, urodili su još jednim, za esperanto važnim, institutom. U Đurđevcu je osnovan DEC- Dokumentacijski esperanto centar. Na poticaj grupe domaćih esperantista u lipnju je održana njegova osnivačka skupština, DEC je u registar udruga RH upisan već 16.srpnja, te je time postao središno mjesto brojnih i raznolikih aktivnosti esperantista. Predsjednik mu je prof.Zdravko Seleš, a tajnik Josip Pleadin. -Kako stoji u statutu DEC-a, osnovni sadržaj djelatnosti je prikupljanje, arhiviranje, čuvanje, zaštita, vrednovanje, dokumentiranje, obrada i korištenje knjiga, časopisa, fotografija, dokumenata, predmeta i ostale građe na i o esperantu te njezino  spašavanje od propadanja, objavljivanje i tiskanje knjiga, časopisa i brošura, letaka i novinskih tekstova na hrvatskom i esperantu, te organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tečajeva i drugih manifestacija i skupova domaćeg i međunarodnog značaja, rekao nam je J.Pleadin i naglasio da će DEC svoju djelatnost prvenstveno obavljati na području Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije. Osnivanje ove Udruge podržali su brojni pojedinci, ali i Hrvatski savez za esperanto iz Zagreba upravo zbog činjenice da se u Đurđevcu već nalazi najveća hrvatska zbirka dokumentacijskog materijala o esperantu, pa je osnivanje DEC-a bio samo logičan slijed i nastavak davno započetoga sustavnog posla. -Osnivanje Udruge prvi je korak prema potpunoj zaštiti ove zbirke kao nacionalnog dobra, a DEC će, uz svoju osnovnu djelatnost i  promociju međunarodnog jezika esperanta na području ovih triju županija, raditi i na okupljanju esperantista na raznovrsnim projektima od  društvenog značaja, od kojih svakako nije zanemariva promocija  Đurđevca i "Picokijade" među esperantistima u svijetu. I prije službenog osnivanja DEC-a, đurđevački su esperantisti svake godine  tijekom Picokijade ugošćavali strane esperantiste, a osnivanjem Udruge,  radit će se na pokretanju tradicionalnog godišnjeg skupa esperantista uz  ovu značajnu turističku manifestaciju, koji bi imao međunarodni karakter, najavio je tajnik DEC-a Josip Pleadin.