Đurđevačanka keramičarka na Sajmu suvenira u Opatiji


Utorak, 9. ožujka 2010.

  Sve poslove oko pripreme svoje prve velike samostalne izložbe i sve pozive na likovne kolonije i radionice, Ivana Hadžija mlada đurđevačka keramičarka, već je neko vrijeme stavila u drugi plan. Čitavo vrijeme provodi u svojem radnom ateljeu i priprema se za skorašnji Hrvatski sajam suvenira koji će se održati u Opatiji. Prigoda je to za predstavljanje, ali i za prodaju, pa Ivana ništa ne želi prepustiti slučaju.-Razumljivo da ću se predstaviti s đurđevačkim picokom, veselim, razigranim pjetlićem, kitnjasta repa, ( koji je njen svojevrsni zaštitni znak, te rado nošen poklon iz Đurđevac za razne prigode), ali za Opatiju pripremam širu paletu svoji keramičkih uradaka, od florističkih, sakralnih i etnografskih, pa sve do animalističkih, među kojima će uz našeg picoka biti primjerice i istarski boškarin, otkriva Ivana samo mali dio onoga čime će se predstaviti na velikoj izložbi suvenira u Opatiji.