Đurđevački radioamateri promoviraju Đurđevac


Ponedjeljak, 21. ožujka 2011.

I ove godine đurđevački radioamateri na svoj način promoviraju Legendu o picokima, đurđevačke peske, ali i ostale dijelove Podravine. Povodom toga zatražili su prigodnu radioamatersku pozivnu oznaku "9A11P" koju mogu koristiti do kraja godine
Kao i do sada, za izgled potvrde radioamaterske veze fotografije im je ustupio đurđevački fotograf Željko Car.