Dvije đurđevačke kandidatkinje za najuzorniju ženu Županije


Četvrtak, 10. svibnja 2012.

Zahvaljujući angažiranosti našega gradonačelnika Gračana, Đurđevac će na 2. izboru najuzornije seoske žene Koprivničko-križevačke županije, koji će se održati 08. rujna u Virju, imati čak dvije predstavnice. Jedna će biti iz prigradskog naselja Čepelovca, a druga će biti Peščanka, rekla je predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Verica Rupčić.       Pokretačica ovog projekta je istaknula kako se njime daje dužna pažnja ženama koje žive i rade u seoskim domaćinstvima te proizvode hranu, a ujedno su i nositeljice kulturnih i društvenih aktivnosti jer su uključene u rad raznih udruga i time doprinose  kvalitetnijem životu u svojem okruženju. Dodala je da je poziv za kandidature upućen svim općinama i gradovima te udrugama, koje mogu predlagati kandidatkinje. Povjerenstvo je pozvalo  žene s područja cijele Županije, a ovim putem dakako i s đurđevačkog gradskog područja da se i osobno kandidiraju i prijave za 2. županijski izbor najuzornije seoske žene.