Edukacija turističkih vodića


Četvrtak, 18. veljače 2010.

Turistička zajednica grada Đurđevca poziva da se jave zainteresirani za edukaciju turističkih vodiča, koju organizira Razvojna agencija Poslovni park Bjelovar. Cijena edukacije je 7.000,00 kuna, a edukaciju će sufinancirati TZ Grada Đurđevca i TZ Koprivničko-križevačke županije u trećinama iznosa, tako da polazniku ostaje za plaćanje cca 2.500,00 kuna.   Nakon završene edukacije u trajanju 120 sati prema programu Zagrebačke škole menadžmenta, koji je apliciran na natječaj Ministarstva turizma, polaznici polažu ispit te dobivaju licencu turističkog vodiča i kao takvi mogu raditi na području cijele naše županije. Sve informacije i detalji vezani uz edukaciju mogu se dobiti na telefon 091-7394-021.   Turistička zajednica Đurđevac