Foto kino klub Drava opet je ponio slavu Đurđevca


Srijeda, 28. ožujka 2007.

Na 11. međunarodnoj izložbi fotografija u Kukljici,j ednoj od 5 međunarodnoj izložaba, među koje spada i Međunarodni salon umjetničke fotografije u Đurđevcu,u konkurenciji 632 rada iz sedam zemalja primljeno je  i 11 fotografija autora Fkk Drava: Željka Cara, Danijela Domišljanovića, Zvonka Jakupeca, Božice Radinović, Josipa Tomice, Mate Zemana, Marije Zahar i Krune Heidlera.Poseban uspjeh je imala kolegica Marija Zahar jer je dobila i Diplomu za fotografske pokuse.
Pokrovitelji ove izložbe su Ministarstvo kulture, Zadarska županija, Poglavarstvo  općine,  Turistička zajednica općine i više sponzora iz Zadra i Kukljice.