Gdje je nestao EDEN?


Utorak, 3. svibnja 2011.

Naš EDEN na koji smo tako ponosni i od kojeg očekujemo napredak u razvoju turističke ponude našeg grada  zagubio se negdje u ladicama Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice.Obje citirane institucije su ipak nešto učinile jer su u prizemlju našeg Starog grada otvorile restoran. Osim toga su nakon pažljivog zajedničkog istraživanja na terenu, pronašle da se većina stanovnika Đurđevca bavi poljoprivredom pa je na taj način zanimljiv spoj ruralne i urbane kulture.   Da, sve to piše u brošuri Minstarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice koja je distribuirana u barem 150 tisuća primjeraka kao prilog Jutarnjeg lista od 26. travnja. Na 47. stranici tog veleumnog djela koje se zove KONTINETALNA HRVATSKA-VODIČ 2011. SJEVERNA I SREDIŠNJA HRVATSKA i ima 70 stranica, na dvije stranice obrađena je naša Županija pa je tako Koprivnica dobila stranicu i frtalj, Križevci pola, a naš Đurđevac malo više od trećine na kojoj je smještena citirana nebuloza. Gdje je nestala Legenda, Picokijada, Grad Picoka, mnoge urbane kulturne priredbe, mnoge priredbe temeljene na ruralnoj tradiciji, Festival Kukuriček, Međunarodni salon fotografije, likovne kolonije, etnografske zbirke, mnogobrojne vinske ceste, izložbe vina, koncerti itd... Očito za izdavača ove papazjanije sve to nije zanimljivo za turiste osim klope u 5 godina zatvorenom restoranu. Onda nije čudo da kontinentlani turizam u turizmu Hrvatske sudjeluje samo 3-5%. Zašto je to tako? Tko je kriv za takove dezinformacije? To mi ne možemo ustanoviti ali možemo razmisliti o našoj brizi da se bolje plasiramo u javnosti. Gradonačelnikovo Povjerenstvo za kulturu i turizam održalo je 3 ili 4 sjednice i do sada nije razmatralo ni jednu  kulturnu i turističku priredbu, kadrovska rješenja, koncepcije i planove rada, potrebe grada u kulturi i turizmu, ni jedan izvještaj o radu institucija koje se bave tim poslom, nema strategiju kulturnih potreba i razvoja, nema podataka o željama građana koji sufinanciraju sve te djelatnosti itd. Nema podataka o rashodima i prihodima turizma, i što je najgore nema suradnje, koordinacije i dogovora. Najnovija senzacija je ogromna oglasna ploča na trgu na kojoj je popis naše ponude pa i hrpe vinskih kušaona koje prema tom planu ne može pronaći ni jedan Đurđevčanin, osim goričara, a o turistima da ne  govorimo, a ako to kojim slučajem uspiju, naći će zatvorenu klet. Kruno Heidler