Grad Đurđevac sjedište i jedan od osnivača LAG „Podravina“


Srijeda, 17. listopada 2012.

Asocijacija u 13 lokalnih zajednica đurđevačke Podravine, koje povezuje geografske blizina, podjednaka gospodarska (ne)razvijenost i želja da se zajednički brojčano, gospodarski i kadrovski ojačaju, a za što značajniji razvojni iskorak, dobila je u ponedjeljak 15. listopada 2012. godine u Đurđevcu, svoje službeno ime. Osnovan je LAG-a „Podravina“.       Na inicijativu PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja, a uz suglasnost prisutnih 60-tak predstavnika osnivača iz javnog, gospodarskog i civilnog sektora, održana je Osnivačka skupština udruge LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „PODRAVINA“ - LAG „PODRAVINA“. Sjedište će joj biti u Gradu Đurđevcu, a uz Đurđevac, osnovale su je općine Drnje, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje.   Na Skupštini je donesen Statut udruge i Poslovnik o radu Skupštine, a izabran je i njen predsjednik. To je Branko Sobota - načelnik Općine Kalinovac. Za dopredsjednicu je izabrana Nadica Kolar iz Općine Ferdinandovec, za dopredsjednika Mladen Mađer načelnik Općine Novigrad Podravski, a za tajnicu LAG-a, koja će taj posao obavljati profesionalno, izabrana je Silvija Lukačin, diplomirana ekonomistica iz Đurđevca. Uz njih su izabrani i članovi Upravnog i Nadzornog odbora. Nakon Skupštine stvoreni su svi preduvjeti za upis udruge u Registar udruga, a odmah će započeti i aktivnosti na izradi Lokalne razvojne strategije LAG-a „PODRAVINA“, a sve s ciljem prijave LAG-a „PODRAVINA“ na Mjeru 202 IPARD programa „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“. Ravnateljica Razvojne agencije PORE Melita Birčić, ustanove koja koordinira projekt, je istaknula kako je cilj u LAG uključiti što više udruga civilnog društva i gospodarstvenike jer to je preduvjet za javljanje na natječaje. – Ovo je prvi LAG na području naše Županije koji je po mnogo čemu poseban, pa se veselim da možemo početi što prije raditi na relizaciji njegovih ciljeva, na povezivanju  javnog, gospodarskog i civilnog sektora, kako bi se kroz izradu lokalnih razvojnih strategija i provedbu zajedničkih razvojnih projekata podigla konkurentnost i unaprijedio sveukupni razvoj ovoga područja, naglasila je voditeljica Odjela za regionalni i ruralni razvoj te strateško planiranje, Tihana Kraljić, i optimistički zaključila da će biti uspjeha. Poznato je da bi LAG-Podravina trebala biti važna poluga za provedbu politike ruralnog razvoja EU na području Podravine.