Grad Đurđevac u 2013. godini planira raspolagati s 25.800.000 proračunskih kuna


Četvrtak, 20. prosinca 2012.

Grad Đurđevac od jučer ima izmijenjen i dopunjen gradski proračun za ovu i novi Proračun za narednu godinu. Nakon dva sata rasprave oko tih važnih planskih i financijskih dokumenata, na posljednjoj sjednici Gradskoga vijeća u ovoj godini, uz protivljenje vijećnika Ivana Pleadina i Branka Prelca, prihvatila ih je većina gradskih vijećnika. Uz suzdržanost ova dva gradska vijećnika prihvaćene su i sve predložene izmjene u programima javnih gradskih ustanova i njihovi programi u 2013. godini.     Najznačajnija izmjena u ovogodišnjem Proračunu vezana je uz smanjenje, odnosno izostanak vlastitih prihoda proračunskih korisnika kao i rashoda koji su se planirali financirati iz tih prihoda u iznosu od 4.488,453 kuna, dok su ukupni prihodi i primici za 2012. godinu s prenesenim manjkom iz prošle godine planirani u iznosu od 25.800.000 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 5.615.000 kuna. Takvo rebalansiranje ni ovoga puta nije bilo pošteđeno negativnih ocjena i naglašene potrebe da se stane na loptu i prestane iz godine u godinu prenositi gubitke, kao i prijedloga (a što ne dozvoljava Zakon o proračunu) da se proglasi proračunski manjak. Prihvaćeni proračun Grada Đurđevca za 2013. iznosit će 28.500.000 kuna, a njegove projekcije za 2014. i 2015. slijede smjernice ekonomske i fiskalne politike RH čije projekcije predviđaju realni rast BDP-a od 3.0 posto u 2014. i 3.5 posto u 2015. S obzirom na ovogodišnje ostvarenje Gradskoga proračuna i sve mogućnosti njegova punjenja, druge godine će se u Đurđevcu realizirati samo oni projekti koji će biti sufinancirani iz drugih izvora, odnosno samo oni koji su već ugovoreni i čija se relizacija proteže na narednu godinu. Uz ocijenu da nije realan, da je prekopiran lanjski, da bi bilo bolje donijeti odluku o privremenom financiranju nego proračun koji će biti kratkoga vijeka, gradski su ga vijećnici ipak prihvatili uz protivljenje vijećnika Pleadina i Prelca. Vijećnici nisu prihvatili Pleadinov prijedlog da se svi odreknu do kraja mandata svojih naknada i da sve poslove za Grad odrađuju volonterski, odnosno simbolički za jednu kunu mjesečno, nego su prihvatili dopunjenu Odluku o naknadama  za 2013.godinu sa 15 kuna smanjenim iznosima. Naknada troškova članova GV po svakoj sjednici sad će iznositi 285 kuna, predsjednik GV mjesečno će primati bruto 4275 kuna, a njegova dva potpredsjednika po bruto 2.850 kuna mjesečno. Za rad u radnim tijelima po sjednici će se dobiti 142, 50 kuna, a za rad u MO 475 kuna godišnje, dok će predsjednici VMO dobiti 1 425 kuna neto godišnje. – Baš me je jako sram dok u ovakvoj gospodarskoj situaciji primam tu naknadu, dok istovremeno članovi brojnim udruga rade više nego mi i rade volonterski i besplatno. Možemo li i mi svojim volonterskim radom doprinjeti svojem Gradu, pitao je u ime Kluba vijećnika SDP/HSU, najstariji gradski vijećnik Marijan Panić i rekao da on svoju naknadu redovno daje izviđačima ili pčelarima. Panićev primjer je vijećnik Vlado Rep uzeo kao mogućnost budućeg djelovanja, nakon što je prošla izmijenjena Odluka o naknadama.   GV je dalo suglasnost Komunalijama da se kreditno zaduže za 63.950 eura kod Splitske banke, na sedam godina za kupnju novog građevinskog stroja – kombinirke, te zadužilo gradonačelnika S. Gračana da uz župana D. Korena zatraži reviziju poslovanja NatureAgro i PZ Đurđevac. Zbog indicija da su njihove pokretnine prodavane ispod tržišne cijene, da stačej nije išao sa preustrojem i nije stavio u funkciju imovinu, s GV će se uputiti Trgovačkom sudu u Varaždin da se ispita rad stečajnih upravitelja i sudaca, te cijelog stečajnog postupka. Nakon kratke informacije o radu TZ područja đurđevačke Podravine, vijećnici su tražili dodatne informacije o financijskom poslovanju Picokijade, te zaključke i izvješća s posljednje sjednice njene Skupštine, pa će se o toj temi raspravljati na prvoj sjednici druge godine, jer je turizam, kako je to ocijenio Marijan Štimac, jedina đurđevačka dika i ponos.