Grad Đurđevac u prvom polugodištu pozitivno poslovao


Srijeda, 12. rujna 2012.

Svoju prvu jesensku sjednicu Gradskoga vijeća i 28. po redu gradski su vijećnici počeli dobrom informacijom o polugodišnjem izvršenju gradskoga Proračuna, a gradonačelnik S. Gračan i neskrivenim zadovoljstvom. Grad Đurđevac u prvom polugodištu 2012. pozitivno poslovao i iskazao višak prihoda i primitaka u iznosu od 427.065,84 kuna.     – Time smo potvrdili da se štedjelo, smanjene su plaće i materijalna primanja zaposlenih za 5 posto, čime se ne dičimo, povećani su porezni prihodi, raste i broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje lani. U prvom polugodištu svi proračunski korisnici su ostvarili ukupne prihode u primitke u iznosu od 11.307.007 kuna, namireni su rashodi i izdaci u iznosu od 10.879.941 kunu, pa je iskazan višak od 472.065, 84 kune. Bilo bi to super da manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina ne iznosi 3.752.849,98 kuna, pa je konačni rezultat šestomjesečnog poslovanja iskazan u manjku prihoda i primitaka u iznosu od 3.325.784, 14 kuna. Pred prodajom smo imovine u gradskom vlasništvu, pa sve to govori da smo na dobrom putu da do kraja godine ipak stabiliziramo proračun, rekao je uvodno gradonačelnik S. Gračan.   Nije ipak sve tako ružičasto Marijan Štimac, zamjenik predsjednika GV i predsjednik Odbora za proračun i financije GV je ocjenio da je to dobro u uvjetima u kojima se inače posluje u RH, da je malo načina da se povećaju izvorni prihodi, ali da očekuje da se od novih prihoda od prometa nekretinama, od prodaje gradske imovine uspjeti pokriti proračunske dubioze. Tome se usprotivio vijećnik Ivan Pleadin koji smatra da ipak nije sve tako ružučasto kako se čini, te da je važno gradske prihode povećati boljom naplatom komunalne naknade. Za Štimečevu izjavu da će se prodajom imovine pokrivati tekuće poslovanje, Pleadin je rekao da je skandalozna, jer je neprihvatljivo da se prodajom imovine plaća tekuće poslovanje, a ne kapitalne investicije. Zanima ga također na što su potrošeni novci od prodaje Segrada.   Radnici NatureAgro najveći kočničari prodaje  Vijećnik Mladen Roštan je cjenio da se bez dodatnih prihoda malo što može mijenjati jer su izvorni prihodi dostatni samo za plaćanje „hladnog gradskog pogona“, ali ne i za nove investicije. Za realnije planiranje svih budućih proračuna založio se vijećnik Stevo Babić, pročelnica Jasna Kovačev je pojasnila da su krenule ovrhe zbog neplaćene komunalne naknade, a gradonačelnik Gračan izrazio bojazan da porez na promet od prodaje NatureAgro ove godine neće sjesti u gradski proračun. - Uvjeren sam da nemaju svi volje da se Natura proda i tamo pokrene proizvodnja, rekao je Gračan, a I. Pleadin uz to predložio da se povede računa o upravljanju Naturinom imovinom, jer su, kako je rekao, objekti devastirani, a tamo zaposleni najveći kočničari prodaje Nature, jer im ništ ne fali i takvo stanje odgovara. Uz Pleadinovu suzdržanost, prihvaćen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. g. a bez rasprave i sva izvješća svih javnih gradskih ustanova.     Direktor Komunalija se oglušio Šestomjesečno izvješće o radu gradonačelnika Grada Đurđevca pretvorilo se u raspravu o Komunalijama, njihovoj Upravi i Zakonu o vodama. Pokrenuo ju je  M. Štimac kojem u gradonačelnikovu Izvješću nedostaje izvješće o radu i zaključcima Skupštine Komunalija, kojoj je gradonačelnik predsjednik. Štimac je želio od predsjenika Skupštine Komunalija i gradonačelnika Gračana doznati u kojoj je fazi, te da li je uopće pokrenut postupak za osnivanje nove tvtke koja će se po Zakonu o vodama baviti djelatnošću javnog isporučitelja vode. Upozorio je da je postupak osnivanja dosta kompliciran, rokovi prekratki, infomacije iz Uprave Komunalija u vezi s time nema, a posljedice za Grad nesagledive. Da se direktor Komunalija do sada oglušio i na zahtjeve Nadzornoga odbora da ga se informira o do sada učinjenom u vezi nove tvrtke rekao je i član NO Komunalija, Vladimir Rep, a M. Štimac dodao da ukoliko Uprava Komunalija nema volju za odrađivanje tog posla, onda Skupština treba poduzeti sve, pa i mijenjati Upravu. Zaključeno je da gradonačelnik Gračan sa Skupštinom, NO i Upravom Komunalija što hitnije pokrenu sve potrebne radnje za osnivanje novoga društva, a prema Zakonu o vodama.      Tržnica, parkiranje i Lendava Bez rasparave gradski su vijećnici digli ruku za prodaju prostora Stare tržnice, odnosno parkiralište u Nazorovoj ulici 2. Ovaj elitni gradski prostor za 1.993.000,00 kuna kupit će, nakon ove gradske odluke, Hidroregulacija d.d. iz Bjelovara. Na toj će parceli biti Konzumov trgovački centar za prodaju prehrambenih i drugih općih artikala, sa skladištem, rashladnim komorama, uredskim prostorom, te garderobom i saniratijama. Bez rasprave je odabran i koncesionar za obavljanje poslova upravljanja, održavanja i naplate parkirališnih mjesta vozila na području Grada Đurđevca. To je PARKING TIM d.o.o iz Rijeke. Sa 425 parkirališnih mjesta oni će upravljati narednih pet godina, uz godišnju naknadu za koncesiju u iznosu od 41,109,11 kuna i ponuđenu cijenu parkirnih karata (njihov zbroj) u iznosu 6.750,00 kuna. Đurđevčane će parkiranje po satu koštati samo dvije kune. Donijeta je i Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji i uspostavi međusobnih prijateljskih odnosa između Grada Đurđevca i slovenske Općine Lendava. Kad i Ministarstvo uprave potvrdi đurđevačku Odluku povelja o suradnji će se i službeno i svečano potpisati s predstavnicima ove multikulturalne i multinacionalne prijateljske općine.   Pitanja (bez prijedloga) Nikakvi se novi prijedlozi na kraju GV nisu čuli, ali su dva pitanja nešto dulje zadržali pozornost gradskih vijećnika. Prvo je postavio Marijan Panić, u ime VMO Peski, vijećnika SDP-a i HSU, odnosno grupe građana i Savjeta potrošača, a drugo Vjekoslav Ivandija u svoje ime. Prvo se odnosi na saznanje da je u đurđevačkom plinskom sustavu plin nestandardne kakvoće, koji dolazi s bušotina iz Ferdinandovca i Novoga Virja . Riječe je o kaptažnom plinu koji je nečist, a možda, kako je rekao Panić i otrovan, ali po cijeni niži od onoga koji dolazi s CPS-a. Traže se sad i očekuju od Komunalija plina i INE svi potrebni odgovori vezani uz kvalitetu i ocjenu štetnosti za okoliš i zdravlje ljudi, te o gradnji obećanoga cjevovoda od Ferdinandovca do Molvi. V. Ivandija je odmah dobio odgovor na svoje pitanje vezana uz gradonačelnike navodne gafove. Nakon što ih je pobrojio, pitao je u kakvim je okolnostima Gračan ispitivan vezano uz šljunčaru o kojoj se ovih dana piše u lokalnom tisku. - Želim da se to konačno okonča. Smatram da sam nevin. Začetnik sam tog projekta još nekada u Segradu i tvrdim da on ima veliki ekonomski značaj za Grad preko eksploatacije pijeska i šljunka. Nažalost, jedan bračni par iz Međašne ulice ne može spavati pa konstruira. Državno odjetništvo je dalo da me ispita krim-policija. Ispitan sam, smatram se nevinim i mogu svakome pogledati u oči, rekao je Gračan.       Izvod iz zapisnika 28. sjednice Gradskog Vijeća: Temeljem zahtjeva potpredsjednika Gradskog vijeća Marijana Štimca, a u svezi objavljenog teksta sa sjednice Gradskog vijeća „ Grad Đurđevac u prvom polugodištu pozitivno poslovao“, objavljuje se izvod iz zapisnika u odnosu na njegovu izjavu. Vezano uz točku 1. dnevnog reda pod nazivom „Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine“ gospodin Marijan Štimac izjavio je da je Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Đurđevca na svojoj 13. sjednici održanoj neposredno prije sjednice Gradskog vijeća podržao navedeni izvještaj te je naveo da je tijekom 2011. godine ostvaren pad u prihodima javnog sektora, a pad realne ekonomije nastavio se i početkom 2012. godine. S obzirom na smanjenje broja zaposlenih ne može se očekivati povećanje izvornih prihoda na stavkama poreza na dohodak. U odnosu na prvu polovinu prošle godine, prihodi se ostvaruju u približnim sličnim indexima, a druga polovina godine u pravilu je izdašnija. Grad je uspio provesti mjere štednje i uštedjeti gdje se moglo, a   planiranim prihodom od cca 2 miliona kuna od prodaje zemljišta, uspjelo bi se stabilizirati proračun te smanjiti deficit. To će direktno utjecati na povećanje likvidnosti proračuna Grada i tijekom ove godine ne bi se  ulazilo u nove investicije, već će cilj biti uravnotežiti proračun do kraja godine. Iz izvješća je vidljivo da su dospjele obveze Grada Đurđevca iz 2011. godine oko 3 miliona kuna za ranije kapitalne investicije i druge obaveze, a vjerovnici Grada gospodarski sektor, te će plaćanjem obaveza i osnažiti lokalni realni sektor ekonomije. Do kraja godine očekuje se i  prihod od poreza na promet nekretnina te bi se time do kraja uravnotežio proračun i stvorili uvjeti za planiranje proračuna za 2013. godinu. Vezano uz točku 8. dnevnog reda pod nazivom Izvješće gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine gospodin Štimac osvrnuo se na nedostatak Izvješća u odnosu na pravne osobe u kojima je gradonačelnik član upravnih vijeća i skupštine (Komunalije, Turistička zajednica) kako bi bili upoznati sa situacijom u tim društvima. Istaknuo je da je obveza Komunalija da  na osnovu Zakona o vodama, te Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje, te odluka Gradskog vijeća o izdvajanju komunalnih djelatnosti iz djelatnosti društva Komunalije d.o.o. osnivanje novog trgovačkog društva za djelatnost javne odvodnje i vodoopskrbe i osnivanje novog društva za komunalne djelatnosti. Kod nadležnosti u Zakonu u vodama, prema članku 196., jedinica lokalne samouprave je dužna osigurati obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje kao javnu službu. Članak 202. pak govori da jedinica lokalne samouprave ne može obavljati druge djelatnosti, a ukoliko zadrži komunalne djelatnosti ne može obavljati djelatnost javne vodoopskrbe i odvodnje. Za obavljanje djelatnosti i upis istih u sudski registar društva moraju se ispunjavati posebni uvjeti tehničke opremljenosti i stručnosti zaposlenika. Do dana 31. prosinca 2012. godine Komunalije bi trebale podnijeti zahtjev za ispunjavanje posebnih uvjeta, a one to još nisu učinile. Članak 258. Zakona o vodama propisuje da su Komunalije dužne iz predmeta svoga poslovanja isključiti te komunalne djelatnosti u roku od 3 godine po stupanju na snagu ovoga Zakona, a koji rok ističe u prosincu 2012.  Stoga insistira da gradonačelnik kao predsjednik Skupštine poduzme sve potrebne radnje u odnosu prema upravi društva Komunalija d.o.o. Đurđevac kako bi se ispoštovali zadani rokovi i osnovalo novo trgovačko društvo sukladno zakonu. U svezi navedenog gospodin Štimac dodatno izjavljuje: Okolnosti uslijed kojih je potrebno objaviti izvadak iz Zapisnika su proizvoljne interpretacije izrečenog koje su u cijelosti netočne i to: Niti jednom riječju nisam rekao da Grad Đurđevac ima „Dubioza“, već govorim o deficitu i dospjelim potraživanjima vjerovnika, a u dijelu teksta: „za Štimčevu izjavu da će se prodajom imovine pokrivati tekuće poslovanje“, potrebno je napomenuti kako predmetno nisam izjavio na predmetnoj sjednici niti bi se sa istim složio. Na dio teksta koji glasi: a M.Štimac dodao da ukoliko Uprava Komunalija nema volje za odrađivanje tog posla onda Skupština treba poduzeti sve, pa i mijenjati Upravu. Netočno je da sam rekao da treba mijenjati upravu, a točno da sam rekao da Skupština treba poduzeti sve za predmetno.