Gradonačelnik Đurđevca Željko Lacković radit će bez naknade


Četvrtak, 13. lipnja 2013.

Ono što je obećao i najavljivao u izbornoj kampanji, gradonačelnik Đurđevca Željko Lacković je izvršio već prvi radni dan na gradonačelničkoj funkciji Sukladno članku 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Željko Lacković je dostavio 10. lipnja 2013. godine obavijest Stručnoj službi Grada Đurđevca o tome da će dužnost gradonačelnika obavljati volonterski, te da za svoj rad neće primati naknadu, izvjestila nas je pročelnica Stručne službe Grada Đurđevca Jadranka Švaco.     Stručna služba Grada Đurđevac je također obavještena da će Brankica Kolomaz dužnost zamjenice gradonačelnika Grada Đurđevca obavljati profesionalno. Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti Brankica Kolomaz ostvaruje pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a dužnost zamjenice gradonačelnika Grada Đurđevca počela je obnašati s danom 10. lipnja 2013. godine. Na temelju takvih iskaza donijeta je i Odluka o načinu i početku vremena obnašanja dužnosti čelnih ljudi u Gradu Đurđevcu.