Gradonačelnik Gračan prošao svetojanski Križni put


Petak, 29. srpnja 2011.

Da li su velike gradske brige i potreba za osamom i konteplacijom, da li odluka da prvi službeno procijeni kako su vrijedni Svetojančani uspjeli od jednog strmog i grmljem obraslog brijega učiniti lokaciju pažnje i divljenja vrijednu, ili pak velika želja za dokazivanjem, da ima još dovoljno kondicije i za velike uspone, nagnale gradonačelnika Slavka Gračana da prije nedjeljnoga blagoslova prođe novouređenom stazom Križnoga puta u Sv.Ani, ne zna se, ali on je to učinio.     Na kraju puta, donjomostanki župnik i bivši svetojanski kapelan, a sada veliki prijatelj Svetojančana, vlč. Mario Filipović, Gračanu je pojasnio da je 15 .postaja, postaja Uskrsnuća i nade. – S nadom da će biti bolje krenuo sam na ovu stazu Križnoga puta. Staza je vrlo zahtjevna, uska i strma, a postaje slikovno vrlo lijepe. Drago mi je da je na njima intervenirao i naš slikar Zdravko Šabarić. Vjerujem da će nakon nedjeljnoga blagoslova i posvete Križnoga puta, ovo biti mjesto na koje će dolaziti mnogi. Sveta Ana ima prelijepu i uređenu crkvicu sv. Ane iz 17. stoljeća, vjersku stazu s pokloncem Mariji Snježnoj, te sad i stazu Križnoga puta, pa može računati i na razvoj vjerskoga turizma, predviđa joj predsjednik TZ područja đurđevačke Podravine, gradonačelnik S.Gračan. Proščenje i završetak obilježavanja Dana i blagdana Svete Ane bit će u nedjelju, za 31. srpnja. U 11 sati je misa, a nakon nje će biti posveta Križnog puta. - Riječ je o još jednoj novoj posebnosti Svete Ane, namijenjena duhovnoj okrijepi, zbog koje će se također dolaziti u našu malu Svetu Anu, zaključio je Ivan Pajtak, predsjednik MO Svete Ane.