Gradski vijećnici bez izdvojenih mišljenja


Utorak, 10. studenoga 2009.

Đurđevački su gradski vijećnici.6.redovnu sjednicu GV, s 15-tak točaka dnevnog reda  odradili po prvi puta bez izdvojenih mišljanja, te po prvi puta s novim gradskim vijećnikom, Stevom Babićem. On je na listi SDP-HSU, zamijenio Stevu Vilagoša, koji je dao ostavku na vijećničku dužnost, pa je na nju Babić jučer pred članovima GV prisegnuo. Kako su to bili i obećavali u predizbornoj kampanji vijećnici su odluku o kreditiranju zamijenili su odlukom o stipendiranju studenata, tome prilagodili kriterije i odlučili davati po 700 kuna mjesečno studentima koji će ih na javnom natječaju zadovoljiti. Donijeli su odluku o poništenju davanja koncesije za obavljanje dimnjačarske djelatnosti, a potom i raspisivanju novoga natječaja za te poslove u vrijeme grijanja, jer ponuditelji, đurđevačka „CRO Stella“ i pitomački „Dimko“, nisu ispunili sve uvijete. Sve je uvijete iz natječaja ispunila prof.Edita Janković Hapavel, koja je ponovo imenovana ravnateljicom Centra za kulturu, pa su joj gradski vijećnici odmah dali suglasnost da potpiše ugovor sa „Segradom“ o izvođenju radova na sanaciji i rekonstrukciji krovišta Doma kulture, vrijedan 219.992, 88 kuna, te da pokrene postupak javne nabave za izvođenje radova na obnovi prizemlja, točnije restorana i pivnice u Starom gradu. Gradonačelnik Gračan je pojasnio da je to moguće nakon prošlotjednog boravka ministra turizma D.Bajsa Đurđevcu, koji je u svojem Ministarstvu za te potrebe osigurao 130.000 kuna. GV je prihvatilo Gračanovo izdvajanje od 21.250 kuna iz proračunske zalihe za materijalnu pomoć obitelji Zorana Martinovića iz Budrovca, kojem je požar uništio obiteljsku kuću, te zahtjev „Komunalija“ da se kreditno zaduže za milijun kuna, za održavanje likvidnosti. Direktor „Komunalija“ M. Blažok je rekao da je to svojevrsna priprema za očekivane zimske, energetske probleme koje kao distributeri moraju spremno dočekati. Na prijedlog vijećnika M.Štimca, s GV je upućeno pismo podrške generalu Mladenu Markaču u Haag.