Gradski vijećnici o prodaji gradskog zemljišta, Prviću, monografiji Đurđevca


Petak, 29. lipnja 2012.

Gradski su se vijećnici jučer bavili lanjskim izvješćima Komunalija i Komunalija-Plina, Savjeta mladih i zajednica sportskih udruga i tehničke kulture. Sva su izvješća jednoglasno prihvaćena, ali nisu prošla bez rasprave. Nije se raspravljalo jedino o rasporedu novaca za financiranje politčkih stranaka iz gradskoga proračuna za 2012. a bez rasprave su dali i suglasnost ravnateljicama Gradske knjižnice i Centra za kulturu da potpišu ugovore o korištenju sredstava Ministarstva kulture RH.     Anica Šabarić će tako potpisati ugovor za nabavku knjižne i neknjižne građe u iznosu od 80.000 kuna, a Edita Janković Hapavel na iznos od 150.000 kuna za program zaštite kulturnog dobra. Radi se o nastavku građevinske sanacije na utvrdi Stari grad. Iz gradskog proračuna će ove godine za financiranje pet đurđevačkih političkih stranaka otići 36.000 kuna. Najviše, 14.000 kuna dobit će HDZ, SDP će dobiti 12.000, a HSS, HSLS, HNS po 2.300 za rad po jednog svojeg vijećnika. HSU će dobiti 2.600, jer ima vijećnicu, odnosno podzastupljeni spol. Vijećnici su donijeli odluku o raspisivanju natječaja za prodaju gradskoga zemljišta na Staroj tržnici od kojeg planiraju, proda li se po toj cijeni, popuniti gradski proračun za 1.992.000 kuna, a svi su se založili da se nastave i ubrzaju aktivnosti na izradi Monografije grada Đurđevca.    Komunalije  su lanjsku godinu pozitivno završile i ostvarile, unatoč pogoršanoj gospodarskoj situaciji, bruto dobit od 38.000 kuna ili više 18,5 posto nego 2010. Poslovanje im je obilježilo zaključenje ugovora s INA d.d. o najmu vodocrpilišta, prodaja dionica Segrada, uvođenje nove cijene vodnih usluga, preuzimanje vodoopskrbe Novigrada Podravskog, te preuzimanje sustava zaštite vode u Virju. I na njihovo poslovanje značajan negativni efekt je imao stečaj NATURE  što im je smanjilo očekivane prihode za oko 800 tisuća kuna. Uz sve pohvale Marijanu Blažoku, direktoru Komunalija za temeljito i transparentno izvješće o lanjskom poslovanju, te uz primjedbu da su morali dobiti i izvješće NO, jučer su gradski vijećnici, ponajviše I. Pleadin, V. Rep i S. Babić, imali za direktora M. Blažoka i pitanja. Bila su vezana uz gubitke vode od 22,85  posto, odnosno od preko 150 tisuća kubika vode, uz usluge vezane uz INU koji nose gubitke, te o opravdanosti širenja na susjedne općine. Iako svaka peta litra vode ide u zemlju M. Blažok je rekao da je to u usporedbi s drugim sredinama relativno malo, odnosno najmanje u RH. Nadzorni  instrumenti koji se sustavno, iz sredstva HV, planiraju nabaviti, i taj će postotak još smanjiti. Smanjem za samo jednog radnika (od 15 njih koji rade za INU) trebao bi se ostvariti pozitivan rezultat, rekao je Blažok, a kao javni isporučitilji za komunalnu i vodnu djelatnost, Komunalije imaju obvezu i potrebu širiti se, uz adekvatne ugovore sa susjednim općinama da se zaštite đurđevački potrošači. Gradske vijećnike nije posebno zanimalo lanjsko izvješće Komunalija-Plina, pa su oba izvješća vezana uz komunalnu sferu jednoglasno prihvaćena. Zbog bezuvjetnog mišljenja Državnog ureda za reviziju o financijskom poslovanju Grada Đurđevca za 2011., gradska uprava i proračunsko-financijska pročelnica Jasna Kovačev je dobila pohvalu vijećnika Štimca. Vijećniku Babiću se nije svidjelo šturo šturo izvješće o radu Savjeta mladih, a gradonačelniku Gračanu ni to što mladi nemaju inicijative i što ima osjećaj da ne postoje u Gradu. Rekao je da će Grad podržati svaku njihovu inicijativu, a kao pozitivne primjere je naveo članove Udruge cimbalista, plesne skupine No1., đurđevačkih breakdencera. Marijan Panić je pohvalio svoje izviđače i njihove inicijative, te se založio da se mladima pomogne, ali i prepusti vođenje. -Oni su naša slika, zaključio je Panić, a za organiziran rad s mladima založio se i V. Rep i I. Pleadin. Na tom  tragu je projekt „Male sportske škole“, sustavni rad kineziologa s djecom i mladima u 19 sportskih udruga sa preko 600 sportaša, te nastavak realizacije projekta ŠRC. To je najavio Jura Tomrlin, predsjednik Zajednice sportskih udruga, koji je svoje lanjsko izvješće morao nadopuniti iznosima koje su primili pojedini klubovi. Vijećnici Rep, Prelec i Panić su da se ti iznose izravno prebacuju klubovima, jer drže da je 43.000 kuna previše za naknadu članovima predstavničkih tijela u Zajednici. J. Tomrlin smatra da zbog zacrtanih projekata, veze sa Županijom, HOO-om, te obveza prema Zakonu o športu, Zajednica treba imati jednog profesionalnog tajnika, te da su njeni troškovi u odnosu na 2010.bitno smanjeni, s 60.000 na 43.000 kuna. Vijećnika V. Repa je zanimalo kako se puni đurđevački hostel „Peski“ u Prvić-Luci, na što mu je njegov direktor Martin Mahović rekao da je u svibnju bio odlično popunjen, da je u lipnju bio podbačaj, ali da su najave bukinga za srpanj i kolovoz izvrsne, te da je već velik broj upita za 2013. preko dvije agencije s kojima je potpisan ugovor o popunjavanju. Sadašnjim popunjavanjem đurđevačkih kapaciteta u Prviću nije zadovoljan gradonačelnik Gračan koji  je rekao da će se o budućnosti tog objekta na moru morati već skoro ozbiljno razgovarati, jer naši korisnici ne pokazuju interes za njega. M. Panić misli da je odluka o kategorizaciji došla prekasno kad su školski planovi o ljetovanju već bili gotovi, a vijećnik M. Štimac je predložio da se jedna sjednica Gradskoga vijeća održi  u Prvić Luci. Prijedlog nije odbijen, ali ni službeno potvrđen.