Gradskoj knjižnici poklonjen đurđevački predbračni ugovor iz 1879.


Ponedjeljak, 16. travnja 2012.

Pozivu Anice Šabarić, ravnateljice đurđevačke Gradske knjižnice da Đurđevčani iz svojih obiteljskih arhiva izvade požutjele stare dokumente za buduću zbirku đurđevačkih povjesnica, odazvala se vrlo brzo Đurđevčanka Ružica Ferenčić. Svojom donacijom predbračnog ženidbenog ugovora predaka njena supruga Zdravka Ferenčića, sklopnjenog u 19. stoljeću, točnije 17. veljače 1879. između obitelji Bolte Ferenčića i Kate Zlatec, R. Fernčić je učinila za đurđevačku povijest pun pogodak, a Gradska knjižnica dobila u vlasništvo i čuvanje još nekoliko dokumentarnih „poslastica“ iz prošlosti Đurđevca.     Gospođa Ružica Ferenčić je duboko svjesna da starinu treba sačuvati pa sve što nađe u ormarima i škrinjama poklanja Gradskoj knjižnici na čuvanje. Nakon nekoliko desetaka knjiga iz pretprošlog stoljeća, najnovija donacija sadrži originale Pravila dobrovoljnoga vatrogasnoga družtva u Gjurgjevcu iz 1891. godine, Pravila „Prosvjetnoga udruženja hrvatskih katoličkih žena“ u Koprivnici iz 1919. godine, fotografije, iskaznice, diplome iz obitelji Ferenčić, ali i Izvjestnicu o stanju dušah iz matice krštenih (rodjenih), vjenčanih i umrlih u pogledu porodice Bolte Ferenčić, spis s ostavine iz 1890. godine u Đurđevcu (Poglavarstvo uprave obćine gjurgjevčake). Svakako je najzanimljiviji Uzadružno ženidbeni ugovor iz 1879. godine jer je najduži i iz njega se mogu rekonstruirati ondašnji odnosi života u zadrugama, ističe A. Šabarić i pojašnjava da su u tom ugovoru postavljena pravila čvrsta i nema odstupanja kada se jednom uđe ili izađe iz zadruge. Točno je precizirano tko što dobiva, koga mladenci moraju uzdržavati i poštivati, tko što nasljeđuje ako budući mladenci ne budu imali djece, tko su svjedoci toga i na kraju žigovi i potpisi službenika u Županiji bjelovarskoj – Obćini gjurgjevačkoj i Katastarskom sudu u Gjurgjevcu, ističe ravnateljica Šabarić. Ona se zahvalila Ruži Ferenčić na ovoj iznimno vrijednoj donaciji, ali i nizu drugih vrlo vrijednih obiteljskih dokumenta koji će sigurno pomoći zainteresiranima za izučavanje i bolje upoznavanje do sada nedovoljno istražene đurđevačke povijesti. Ravnateljica je uz to opetovano pozvala svoje sugrađane na suradnju i doniranje takve građe, koja će se u vitrinama Gradske knjižnice čuvati, kako je rekla, kao oko u glavi.