Humanitarna akcija Gradskog kazališta Đurđevac


Petak, 30. travnja 2010.

Djeci, zemalja Trećeg svijeta, nužna je elementarna pomoć svake vrste. Za puko preživljavanje! Udruga ZDENAC – Zdenac Milosrđa, neprofitna je organizacija civilnog društva, koja svoj rad temelji na kršćanskim vrednotama. Osnovana je 2003. godine u Splitu (Hrvatska) na inicijativu časne sestre i misionarke Ljilje Lončar, Službenice Milosrđa, s ciljem da pomogne najpotrebnijima u Hrvatskoj i zemljama Trećeg svijeta.     Vizija Zdenca „život u punini po mjeri čovjeka“ pokreće mnogobrojne humanitarne projekte, u kojima sudjeluje oko 450 članova, volontera i suradnika udruge. Promicanje osnovnih ljudskih vrijednosti i solidarnost sa najsiromašnijima, okosnica su djelovanja koje se dijeli u nekoliko skupina: - radionice za izradu uporabnih i umjetničkih predmeta (prihod od prodaje namijenjen je humanitarnim projektima) - pomoć starijim i nemoćnim osobama, osobama s posebnim potrebama, samohranim roditeljima i djeci bez roditelja (druženje, psihološka i praktična pomoć, te financijska potpora) - formacija misionara milosrđa – priprema laika za misijski rad u zemljama Trećeg svijeta - logistika aktivnim misionarima-laicima, koji djeluju u Africi ili Južnoj Americi - projekt „Zdenac znanja“ u kojem kumovi iz Europe sa 120 eura godišnje školuju jedno siromašno dijete u Africi ili Južnoj Americi (iznos uključuje jednogodišnju školarinu, školsku uniformu, knjige, pribor za pisanje i jedan obrok dnevno) - kontinuirana edukacija volontera i suradnika, s ciljem izgradnje vlastite osobnosti: proučavanje Biblije prema vlastitoj metodi, radionice duhovnog i psihološkog sadržaja, stjecanje osnovnih teoloških znanja   Udruga Zdenac aktivno djeluje u gotovo svim dijelovima Hrvatske, a njezini volonteri - kršćani laici su osim u Hrvatskoj do sada bili aktivni u Ekvadoru, Tanzaniji, Burundiju i Ruandi, kao nositelji i provoditelji konkretne pomoći najpotrebnijima u školama, nutricionističkim centrima, domovima za mlade, domovima za osobe s posebnim potrebama i bolnicama. Emisija, I programa Hrvatskog Radija, "Vodić za moderna vremena" urednice Vesne Turtula bila je motiv za donošenje odluke "Gradskog kazališta Đurđevac" da se pridruži aktivnostima Udruge ZDENAC na način da predstavu, dramu "Pitanje časti" autora Lutza Hübnera, koja obrađuje iznimno aktualnu problematiku - nasilja među mladima, 7. svibnja 2010. godine u 19,30 sati u Domu kulture Đurđevac, ponudi publici na humanitarnoj osnovi. Tako prikupljena financijska sredstva izravno će se uplatiti na žrn 2330003-1100166170 poziv na broj 25012009, Udruge ZDENAC, uz obvezu da se navedena novčana sredstva iskoriste isključivo za potrebe djece u sirotištu ČIPOLI – Južna Tanzanija. Organizator: Udruga kazališnih amatera                                                                               predsjednik Marinko Ivanišević Gradsko kazalište Đurđevac