I đurđevački biškupi na Velikoj martinjskoj špelanciji


Petak, 4. studenoga 2011.

Naš Željko Kožarić –Mrvica, Martin malokostanjski, eks Veliki mešter Bartol Đurok Prvi,  zatim Petrina Topljak, Martin đurđevečki vu mirovini, uz  Dragana Petrovića , Martina od šalatinoga jarka, Damira Horvata , Martin od plačibrega,  Branka Sobote, Martina kalnovečko – kloštranskog, Eks Veliki mešter martinjskog ceremonijala, Petrina Poberun Prvi, priključit će se još 23-jici vinskih biškupa ove subote u 10 sati velikoj martinjskoj turističkoj Vinodi, odnosno Velikoj martinjskoj špelanciji u Koprivnici.    -Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije već tradicionalno organizira Veliku martinjsku špelanciju - sastanak preko dvadeset „martinjskih biškupa“ iz cijele Hrvatske. Oni će između sebe izabrati Velikog meštra martinjskog ceremonijala, prvog među jednakima,  kojemu će predati pečat i biškupsku kapu. Veliki meštar martinjskog ceremonijala izabire ime pod kojim će obnašati svoj „vinifikat“ narednih godinu dana, propisuje od kada do kada se održava Martinje, po kojim pravilima te izdaje testemoniume ostalim „biškupima“ da idu u svijet širiti «vinovjeru».   Po jedinstvenom ritualu oni na kraju krste mošt u vino i vlasniku izdaju „krsni list“ kao dokaznicu da je poganin „mošt“ preveden u finu vinsku kapljicu koja se bude rado pila. Ovo leto bu 12 domaćih Martinov i 14 gostujućih z cele nam Horvacke, a med njimi i Vid Balog i Davor Dretar Drele te pajdaš z Slovenije z Ptuja – Mirko Pihler. Buju popevale Vinske mušice (zbor I.G.Kovačić iz Zagreba) a igrali buju Cure iz centra, Gruntovec band i Faringaši z Prigorca iz Zagorja, najavio je Krešo Blažek, ili Vinoglasnik Vinode 2011. Martin koprivničko-križevački eks Veliki mešter martinjskog ceremonijala Janton Mudlin Prvi U ovu manifestaciju uključene su i udruge vinara članice županijske zajednice vinogradara, vinara i voćara te renomirani vinari iz raznih dijelova Hrvatske (Krauthaker,  Badel 1862 – Vinarija Križevci  …..)