I đurđevački programi u kulturi na županijskom proračunu


Petak, 27. travnja 2012.

Đurđevački tradicionalni Dječji međunarodni festival „Kukuriček“, Gradska knjižnica i Centar za kulturu i ove godine mogu računati na financijsku potporu svojeg tradicionalnog pokrovitelja i sufinancijera, Koprivničko-križevačke županije. Župan Darko Koren donio je zaključak o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za programe u kulturi u 2012. Županija je ove godine ukupno za sufinanciranje programa u kulturi osigurala 888 tisuća kuna, pa će dio tog novca stići i na ove tri adrese u Gradu Đurđevcu.     Tako će Gradska knjižnica za nabavku knjiga ove godine dobiti 57.500, a za nabavku informatičke opreme 3.000 kuna. Kao tradicionalni pokrovitelj „Kukuričeka“, Županija je ove godine za njegovu organizaciju izdvojila 20.000 kuna, a Gradskom kazališu s 9.000 kuna pomogla organizaciju Smotre kazališnih amatera Županije. Iz osiguranih 888 tisuća kuna, za sufinanciranje izdavačke djelatnosti đurđevački autori će dobiti 15.000 kuna za otkup knjiga. Po pet tisuća kuna dobit će Božica Jelušić za roman „Čišćenje globusa“, Ivan Hodalić za „Povijest đurđevačke Podravine“ i Gradska knjjižnica za „Opis i rječnik đurđevečkoga govora“. Centar za kulturu ima već u realizaciji velike projekte vezane uz Stari grad koje će Županija sufinancirati ukupno s 30.000 kuna. Najviše, 10.000 kuna ide za nastavak istraživanja i restauracije skulptura, a po 5.000 kuna na istraživanje za potrebe stalnog muzejskog postava i opremanje izložbenog prostora muzejsko-galerijskog postava na I katu Staroga grada. Isto toliko, dakle 5.000 kuna đurđevački Centar za kulturu će dobiti i za II fazu građevinskih radova na sanaciji i uređenju atrija i veže Staroga grada.