Iz Ministarstva socijalne politike i mladih „Malom princu“ blizu 100.000 kuna


Petak, 12. listopada 2012.

Udruzi za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đurđevac, koja okuplja djecu s teškoćama u razvoju, mlade i odrasle osobe s mentalnom retardacijom iz grada Đurđevca i okolnih sedam općina đurđevačke Podravine općina koje gravitiraju Gradu, Ministarstvo socijalne politike i mladih financirarat će odobreni projekt Kluba Mali princ. Do sredine druge godine ovaj đurđevački Klub za rad s mladima u posebnim potrebama, prema potpisanom ugovoru iz državnoga proračuna dobit će 99.000 kuna.     - Ovaj projekt provodi  se svakodnevno, od ponedjeljka do petka od 7,30 do 15,30 sati te tri dana u tjednu i od 17,00 do 19,00 sati, a usmjeren je na razvoj komunikacije, brige o sebi, aktivnosti svakodnevnog života, pripremu jednostavnih jela, razvoj socijalnih i emocionalnih vještina, radnu animaciju, aktivnosti rekreacije i zabave, dramske, lutkarske, kreativne, psihološke radionice i cvjećarske radionice, pojasnila je Kristinka Štefan, predsjednica Udruge i dodala da će se u provedbi projekta oslanjati i dalje na suradnju sa važnim segmentima i institucijama u Gradu.  – Surađivat ćemo, kao i prethodnih godina, s Centrom za socijalnu skrb Đurđevac koji pruža psihosocijalnu podršku i pomoć roditeljima korisnika, gradom Đurđevcom koji omogućuje sudjelovanje članovima Udruge na gotovo svim gradskim manifestacijama, te OŠ Đurđevac - PŠ za djecu s teškoćama u razvoju Đurđevac, koja organizira edukacije za voditelje radionica, te usmjerava svoje polaznike na aktivnosti koje im pruža Udruga. Suradnja ćemo nastaviti i s volonterskom udrugom „Ruka u ruci“ čiji članovi redovito volontiraju u našoj Udruzi, te sa udrugama koje okupljaju osobe s invaliditetom iz županije i šire, a s kojima smo uspostavili prijateljske odnose, te se međusobno posjećujemo i organiziramo druženja naših članova, najavila je K. Štefan i pri tom naglasila da je važnost klupske aktivnosti za mlade osobe s invaliditetom iznimno velika. - Klub je mjesto njihova učenja, susreta, zabave i druženja s vršnjacima. Planirani sadržaji diferencirani su prema potrebama svake osobe. Sve aktivnosti osmišljene su kako bi pomogle što boljoj integraciji osoba s invaliditetom u aktivnosti svakodnevnog života u njihovim obiteljima i zajednici, zaključila je K. Štefan, da se sve započete aktivnosti Kluba Mali princ i Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đurđevac mogu i nadalje realizirati.