Izložba vina “Đurđevo 2011”


Srijeda, 13. travnja 2011.

Poštovani vinogradari, pozivamo Vas na 28. Izložbu vina «Đurđevo 2011.« koja će se održati 29.04.2011. godine u organizaciji Udruge vinogradara i voćara Đurđevac. Prijem uzoraka: 17.04.2011. (nedjelja) od 10,00 do 20,00 sati, Hotel PICOK, sala I. kat Izložba vina: 29.04.2011. (petak) u 20,00 sati, Hotel PICOK, sala Sv. Juraj, I. kat Večer zlatnih vina: 06.05.2011. (petak) u 20,00 sati, Hotel PICOK. UDRUGA VINOGRADARA I VOĆARA ĐURĐEVAC BASARIČEKOVA 16 ĐURĐEVAC www.vinogradari.net                 POZIV ZA SUDJELOVANJE NA 28. IZLOŽBI VINA «ĐURĐEVO 2011.» Poštovani vinogradari, pozivamo Vas na 28. Izložbu vina «Đurđevo 2011.« koja će se održati 29.04.2011. godine u organizaciji Udruge vinogradara i voćara Đurđevac. PRIJEM UZORAKA VINA (bijela, crna, voćna vina):     -    17.04.2011. (nedjelja) od 10,00 do 20,00 sati, Hotel PICOK, sala I. kat     -    bijelo vino - 4 boce,     -    crno vino - 3 boce,     -    voćna vina - 3 boce,     -    kotizacija: - za članove Udruge 100,00 kn po uzorku (2. uzorak 70,00 kn)           - za ne-članove 150,00 kn po uzorku (2.uzorak 120,00 kn). IZLOŽBA VINA:     -     29.04.2011. (petak) u 20,00 sati, Hotel PICOK, sala Sv. Juraj, I. kat:     -     otvaranje izložbe vina uz prigodni kulturno-umjetnički program,     -     podjela diploma i priznanja,                                                                           -     degustacija vina,     -     cijena ulaznice: u pretprodaji prilikom predaje vina 20,00 kuna (katalog,       čaša, degustacija uzoraka vina),  a 30,00 kn na ulazu na Izložbu. VEČER ZLATNIH VINA: -    06.05.2011. (petak) u 20,00 sati, Hotel PICOK -    prigodni kulturni, gastronomski te enološki program predstavljanja najbolje ocjenjenih vina («zlatna vina») u sklopu izložbe vina «Đurđevo 2011.» -    ulaznica 150 kn -    rezervacija ulaznica za Večer zlatnih vina moguća je kod predaje uzoraka vina za ocjenu Za sve primljene uzorke izvršit će se analitički nalaz.  Rakije te voćni likeri se neće zaprimati. Ocjenjivanje vina izvršit će komisija pod predsjedavanjem dr. sc. Zdenkom Ivankovićem. Radujemo se Vašem dolasku!