Izrada i sviranje cimbala dobilo svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske


Petak, 5. travnja 2013.

Gotovo jednogodišnja upornost i dokazivanje kvalitete i vrijednosti izrade cimbala u Đurđevcu, urodila je plodom. Jučer je u Đurđevac, na ruke Marijana Fučka, predsjednika Udruge cimbalista Hrvatske i u Grad Đurđevac, gradonačelniku Slavku Gračanu iz Ministarstva kulture, točnije njegove Uprave za zaštitu kulturne baštine stiglo važno Rješenje.     Njime se „utvrđuje da Umijeće izrade i sviranja cimbala u Podravini, Međimurju i Hrvatskom zagorju ima svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra u smislu čl. 9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara“. U obrazloženju ovog Rješenja se pojašnjava o stoljetnoj tradiciji i postojanju cimbala na području sjeverne i sjeverozapadne Hrvatske od 15. stoljeća, spominje se da cimbal sviraju različite generacije svirača, da su u lokalnoj i regionalnoj zajednici istaknuti pojedinci Andrija Maronić, Gordana Evačić i drugi, te među ostalim piše da je „u Đurđevcu 2010. osnovana i Udruga cimbalista Hrvatske, koja djeluje u dvije sekcije: sviranje cimbala koje vodi Marko Širec (solističko te sviranje u ansamblu od nekoliko cimbala uz violinu, bugariju i bas) i izrađivanje cimbala koje vodi Marijan Fuček." „Povjerenstvo za nematerijalnu kulturnu baštinu Ministarstva kulture, na sjednici 12. listopada 2012. godine je ocijenilo da Umijeće izrade i sviranja cimbala u Podravini, Međimurju i Hrvatskom zagorju ima svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra te je upisano na Listu zaštićenih kulturnih dobara“. - Doista od listopada prošle godine čekamo na to Rješenje i sretan sam da je napokon došlo. Obiljem materijala sam dokazao Povjerenstvu u Upravi za zaštitu kulturne baštine sve naše vrijednosti u izradi glazbala, ali i sviranju na njemu. Ovo nam je Rješenje potvrda da smo od samoga početka na pravom tragu čuvanja tradicijske glazbene baštine našega kraja. Iako smo ga očekivali i prije drago mi je da je došlo sada, uoči imendana našega Grada s kojim ćemo ga zajednički proslaviti, rekao je zadovoljan Marijan Fuček, koji je na tom visokom priznanju najviše napravio. Zadovoljstvo s upisom umijeća izrade i sviranja cimbala na Listu zaštićenih kulturnih dobara RH, nije krio ni gradonačelnik Slavko Gračan. - Na Listi zaštićenih kulturnih dobara sve je više Đurđevca. Drago mi je da su se na nju upisali i naši cimbulaši, a na tome posebno čestitam Marijanu Fučku koji je u tome bio najuporniji. Njegova Udruga i cimbale koje izrađuje s izrezbarenim hrvatskim pleterom i đurđevačkim gradskim grbom, uz Legendu o Picokima, još je jedna đurđevačka posebnost na koju moramo biti ponosni, zaključio je gradonačelnik Gračan.