Katalozi Podravskog salona umjetničke fotografije u arhivi fotografskih izložaba cijelog svijeta


Srijeda, 28. ožujka 2007.

Najveća svjetska zbirka fotografskih kataloga Udayan Sankar Pal koja se nalazi u Kalkuti u Indiji, pozvala je Foto kino klub Drava da dostavi kataloge svih svojih Podravskih salona. To je još jedno veliko priznanje međunarodnoj izložbi umjetničke fotografije u Đurđevcu. Arhiv kataloga će biti dostupan preko interneta a time i stranice Đurđevca i svih linkova koji se na njima nalaze. Mijenjaju se vremena pa se danas i dobar glas daleko čuje. Nemo propheta in patria, kako rekoše stari Latini -Nitko nije prorok u domovini, pa tako će se i umjetnička fotografija skupa sa svojim izložbama načekati da bude priznata barem kao provincijska estradna "umjetnica".