Kristina Benko Markovica nova predsjednica Gradskog vijeća


Subota, 22. lipnja 2013.

Na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća za predsjednicu je izabrana Kristina Benko Markovica (kandidacijska lista grupe birača nositelja Željka Lackovića), a za potpredsjednicu Milica Fuček (SDP-HNS-HSU). Dnevni red sjednice nadopunjen je i s odlukama o smanjenju plaće gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika te o naknadi članovima Gradskog vijeća i Programom o izmjenama i dopunama Programa subvencioniranja poljoprivrede za 2013. godinu.     Gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika osnovica za obračun plaće smanjena je s 4.500,00 na 3.000,00 kuna, a koeficijent za gradonačelnika s 4,50 na 3,35 te za zamjenika gradonačelnika s 3,60 na 2,85. Željko Lacković će dužnost gradonačelnika obavljati volonterski bez bilo kakve naknade, dok će njegova zamjenica Brankica Kolomaz profesionalno obavljati svoju dužnost. Ukinute su naknade predsjedniku i potpredsjednicima Gradskog vijeća, predsjednicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika te predsjednicima i članovima vijeća mjesnih odbora. Gradski vijećnici će po sjednici dobivati 100,00 kuna.