KUD Petar Preradović predstavljat će našu Županiju na Državnoj smotri folklora


Ponedjeljak, 21. svibnja 2012.

Članovi ansambla KUD-a Petra Preradović, pjevači, plesači i tamburaši, predstavljat će Koprivničko-križevačku županiju na Državnoj smotri folklora u Čakovcu, odlučio je tako Prosudbeni sud 14. smotre folklora Koprivničko-križevačke županije u Molvama. Nakon dugih konzultacija odabir su odradli članovi Povjerenstvu kojeg su činili Stjepan Sremac u ime Hrvatskog sabora kulture, Irena Miholić i Vesna Peršić Kovač.   Između 24 KUD-a koja djeluju na području naše Županije, između devet izvornih i sedam koreografiranih folklornih grupa s ukupno 514 sudionika, odlučeno je da đurđevački Petar Preradović,  kao najbolji predstavnik koreografiranog folklora, predstavlja Županiju na Državnoj smotri u Čakovcu, izvijestila nas u ime domaćina, KUD-a Molve, njihova predsjednica Mirela Paša. Đurđevčani su u Molvama izveli vrhunski pjesme i plesove đurđevačkoga kraja, te pjesme i plesove otoka Korčule, pa će se time predstaviti i u Čakovcu. Inače, Prosudbeni sud je odlučio da našu Županiju u izvornom folkloru na Vinkovačkim jesenima predstavlja KUD Prugovac, a KUD Fran Galović iz Peteranca na Đakovačkim vezovima.