LAG “PODRAVINA” već registriran kao udruga


Utorak, 30. listopada 2012.

Sukladno dogovoru na Osnivačkoj skupštini, LAG „PODRAVINA" je registriran kao udruga pri nadležnim tijelima državne uprave, obavijestio je predsjednik LAG-a "Podravina” Branko Sobota 11 članova Upravnoga odbora, te predstavnike PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja na prvoj sjednici ove nove asocijacije Grada Đurđevca i sedam općina đurđevačke Podravine.     Na sjednici je prihvaćen Plan rada i Financijski plan Udruge za 2012., te odluke o visini godišnjeg iznosa članarine za osnivače LAG-a „PODRAVINA", kao i Sporazum s PORA-om o stručnoj i tehničkoj pomoći LAG-u „PODRAVINA". – Tim osnovnim dokumentima ostvareni su svi preduvijeti za rad i financiranje LAG-a „PODRAVINA", te za nastavak već započetih aktivnosti na izradi Lokalne razvojne strategije LAG-a „PODRAVINA", rekla nam je nakon sjednice Silvija Lukačin, tajnica LAG-a “PODRAVINA”.