Larfe u Ex librisu Gradske knjižnice


Srijeda, 9. ožujka 2011.

U maloj galeriji Gradske knjižnice Ex libris postavljena je zanimljiva izložba dvoje umjetnika: linoreza Ivana Lackovića Croate i pjesama u rukopisu Božice Jelušić. Grafička mapa obojenih linoreza Ivana Lackovića Croate Larfe (Maske) izašla je 1993. Godine u ograničenoj nakladi od svega 16 komada, a sadrži 10 listova. Božica Jelušić odgovara na Lackovićeve likovne motive u pjesmama na kajkavskom dijalektu i na taj način produžuje suradnju ovog umjetničkog dvojca koja traje već 30 godina.   Iako poznat kao slikar naivac i vrsni crtač, Lacković je pokazao zanimanje za gotovo sve likovne tehnike, posebice bakropis, bakrorez i linorez. Tako su nastajale vrijedne autorske mape, od kojih većina nije dospjela do likovne publike, već je ostajala u pričuvi autora. Ovo je još jedan način da se podsjetimo velikog slikara i čovjeka Ivana Lackovića, stihova neponovljive Božice Jelušić i uđemo u „predfašenjsko“ raspoloženje.