Litvanska esperantistica posjetila Đurđevac


Subota, 18. rujna 2010.

U sklopu svog višetjednog boravka u Hrvatskoj, Nijolė Petraitytė, knjižničarka Javne gradske biblioteke u gradu Šiauliaiju u Litvi, boravila je u Đurđevcu. Zajedno sa svojim zagrebačkim domaćinom Vladom Jurkovićem, doputovala je u Đurđevac na poziv Dokumentacijskog esperantskog centra, specijalizirane esperantske zbirke , najveće takve vrste u Hrvatskoj, a u svrhu upoznavanja s radom ove udruge, osnovane sredinom lipnja. - U Đurđevcu je gošća iz Litve posjetila  Gradsku knjižnicu, susrela se s polaznicima esperantske grupe koju u Gimnaziji “Dr. Ivana Kranjčeva” vodi prof. Zdravko Seleš, a razgledala je i zbirke “Ivana Lackovića Croate” u Starom gradu, ističe njen đurđevački domaćin, Josip Pleadin, tajnik Dokumentacijskog esperantskog centra. Gošća je istražila građu iz povijesti esperanta u Litvi, kojom DEC raspolaže, a potom su razmijenjena stručna saznanja iz bibliotekarstva i arhiviranja dokumenata. S postojanjem specijalizirane esperantske zbirke u Đurđevcu, najveće takve vrste u Hrvatskoj, upoznato je i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, koje je rukovodstvo DEC-a svojim dopisom od 6. rujna uputilo na suradnju s Konzervatorskim odjelom u Bjelovaru.